Ankara 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

4924 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Hakkında.

    4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 2016/9644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olup Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara 29/05/2017 tarihli ve 11 sayılı 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Genel Sekreterliğimizce yapılacaktır.Eklenen Dosyalar

Atama Takvimi ve Münhal Kadrolar