Ankara 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Mali Hizmetler Başkanlığı

Enver VEREP

 

     

Mali hizmetler başkanı Genel Sekreter adına aşağıdaki görevleri yürütür.

 

1. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale ve ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeleri düzenleyerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

2. Birlik genelinde tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimini yürütmek. Stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak.

3. Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

4. Sağlık hizmetlerine ilişkin satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaları yapmak. Mal ve  hizmet alımlarında  kalite, maliyet ve işletme giderleri ile ilgili çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin zamanında bildirilmesini sağlamak.

5. İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini  ve  Genel Sekreterce  kabul edilen bütçeleri konsolide etmek ve gerçekleşmelerini takip etmek.

6. Ek kaynak geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

7. Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmek.