Ankara 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Telefon Rehberi

+90 (312) 201 91 00

Birim Telefon
Döner Sermaye Evrak İşlemleri 0 (312) 906 01 36
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Banka ve Banka İşlemleri Takip Birimi 0 (312) 906 01 40 / 141 - 144
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Faks 1-2 0 (312) 906 01 95
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - İdari Büro 0 (312) 906 01 93
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Muhasebe İşlemleri Birimi 0 (312) 906 01 29 / 130 - 135
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Muhasebe Yardımcıları 0 (312) 906 01 37 / 138 - 139
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Tasnif ve Sonuçlandırma İşlemleri Birimi 0 (312) 906 01 93 / 137 - 138 - 139
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Tetkik ve Kontrol İşlemleri Birimi 0 (312) 906 01 19
Döner Sermaye Muhasebe Birimi - Vezne Birimi 0 (312) 906 01 20 / 121
İdari Hizmetler Başkanlığı - Atama Birimi 0 (312) 201 91 07 - 08 - 75
İdari Hizmetler Başkanlığı - Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi 0 (312) 201 91 16 - 15
İdari Hizmetler Başkanlığı - Çevre Yönetim Birimi 0 (312) 201 91 31
İdari Hizmetler Başkanlığı - Destek Hizmetleri Birimi 0 (312) 201 91 29
İdari Hizmetler Başkanlığı - Disiplin Birimi 0 (312) 201 91 35 - 85
İdari Hizmetler Başkanlığı - Eğitim ve Arge Birimi 0 (312) 201 91 40
İdari Hizmetler Başkanlığı - Enerji Verimliliği ve Teknik Hizmetler Birimi 0 (312) 201 91 15
İdari Hizmetler Başkanlığı - Evrak Birimi 0 (312) 201 91 43 - 44
İdari Hizmetler Başkanlığı - Evrak Faks 0 (312) 201 91 37
İdari Hizmetler Başkanlığı - Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 0 (312) 201 91 14
İdari Hizmetler Başkanlığı - Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Planlama Birimi 0 (312) 201 91 11 - 30
İdari Hizmetler Başkanlığı - Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Planlama Birimi 0 (312) 201 91 11 - 30
İdari Hizmetler Başkanlığı - Hukuk Birimi 0 (312) 201 91 33 - 34
İdari Hizmetler Başkanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi - Sivil Savunma Birimi 0 (312) 201 91 31
İdari Hizmetler Başkanlığı - Koordinatör 0 (312) 201 91 38
İdari Hizmetler Başkanlığı - Özlük Sicil Terfi Birimi 0 (312) 201 91 09 - 10
İdari Hizmetler Başkanlığı - Personel Arşiv Birimi 0 (312) 201 91 44
İdari Hizmetler Başkanlığı - Personel İstatistik Birimi 0 (312) 201 91 42
Mali Hizmetler Başkanlığı - Bütçe Birimi 0 (312) 201 91 46
Mali Hizmetler Başkanlığı - Gelir Tahakkuk Birimi 0 (312) 201 91 46
Mali Hizmetler Başkanlığı - Gider Tahakkuk Birimi 0 (312) 201 91 46
Mali Hizmetler Başkanlığı - Klinik Mühendislik Birimi 0 (312) 201 91 18
Mali Hizmetler Başkanlığı - Mutemetlik Birimi 0 (312) 201 91 48
Mali Hizmetler Başkanlığı - Satın Alma Birimi 0 (312) 201 91 26 - 32 - 49 - 50 - 53
Mali Hizmetler Başkanlığı - Satın Alma Faks 1-2 0 (312) 201 91 51 - 52
Mali Hizmetler Başkanlığı - Stok Yönetim Birimi 0 (312) 201 91 17
Mali Hizmetler Başkanlığı - Stok Yönetim Birimi 0 (312) 201 91 17
Mali Hizmetler Başkanlığı - Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 0 (312) 201 91 19
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Acil Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (312) 201 91 24
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Basın Yayın Takip ve Organizasyon Birimi 0 (312) 201 91 56
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Faks 0 (312) 201 91 84
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (312) 201 91 21 - 28
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (312) 201 91 21
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Sağlık Tesisleri Birimi 0 (312) 201 91 60
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Sağlık Tesisleri Yatırım, Planlama ve Takip Birimi 0 (312) 201 91 61
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - Tıbbi Cihaz - Tıbbi Hizmet Alımları ve Arge Birimi 0 (312) 201 91 55 - 57
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı - TİG, Verimlilik ve Kalite Birimi 0 (312) 201 91 22 - 25 - 58